แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559


แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 30 / 05 / 2017 - 10:27

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมแสดงความยินดี นายวณันร ชุมศรีสรร และนางสาวมาลินี ต่ำเกษม อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559 ” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559

18813718_1425776117487344_5606465342892278373_n
18738331_1425776194154003_9141111123785518570_o

18700459_1425776300820659_2444629707976059370_o


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,278 total views,  1 views today