โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด


โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 05 / 2017 - 13:54

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพมีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในบทบาทของการเป็นผู้ให้  มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้เรื่องกาชาด ยุวกาชาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือให้ผู้อื่นในสังคมได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. เยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  3. สามารถเข้าค่ายได้ครบตามหลักสูตร (2 วัน 1 คืน)
  4. มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย

<< กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊กเลย!! >>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

โทร. 0-2252-5002-3 ต่อ 2019

***ในการร่วมค่ายครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,945 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้