แจ้งปิดรับสมัคร!!!!!!!


แจ้งปิดรับสมัคร!!!!!!!
โพสเมื่อ : 23 / 05 / 2017 - 10:47

แอดมีข่าวด่วน!!!!

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 17-18 มิถุนายน 2560

เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งยังมีผู้สอบถามมาทาง inbox เป็นจำนวนมากหลังการเปิดรับสมัคร
แอดจึงปรึกษากับทางทีมงานและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่น้องๆ ให้ความสนใจสมัครกันเข้ามาล้มหลามด้วยเหตุนี้จึงขอแจ้งปิดรับสมัคร

***สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่***

thaircy.redcross.or.th หรือ Facebook: อาสายุวกาชาด สภากาาชาดไทย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

848 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้