สำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) แก่บุคลากรของสำนักงาน


สำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) แก่บุคลากรของสำนักงาน
โพสเมื่อ : 30 / 05 / 2017 - 10:46

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาสำนักงานยุวกาชาดได้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) แก่บุคลากรของสำนักงาน ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2-3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พินิจย์ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้วิทยาจารย์ของสำนักงานยุวกาชาดได้ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ในโอกาสนี้ด้วย
การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด และสร้างความตระหนักในการรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน (Road Safty) ของสภากาชาดไทยด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

918 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้