อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ


อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 05 / 06 / 2017 - 15:41

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 โดยนางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ โอกาสนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้ารับการอบรมด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารหน่วยงาน ที่จะจัดกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้อย่างมีขั้นตอน รู้ข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบริหารการจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้

ในการนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บรหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนวิทยากรแกนนำยุวกาชาด จำนวนทั้งสิ้น 72 คน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 822 total views,  1 views today