CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1


CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ : 08 / 06 / 2017 - 16:08

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด “รุ่นที่ 1

เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking)

” ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ 1 (ช่องทาง Online) “

” ตรวจสอบรายชื่อ รุ่นที่ 1 (ช่องทาง ชมรมอาสายุวกาชาด) “


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,356 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้