แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน


แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 09 / 06 / 2017 - 10:12

แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
ส่งแบบสรุปรายงานพร้อม CD/DVD ภาพ+วีดีโอการดำเนินงาน ได้ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ผู้ประสานงาน (08 3301 7379)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุป Click!!!


1,606 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้