แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน


แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 09 / 06 / 2017 - 10:12

แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
ส่งแบบสรุปรายงานพร้อม CD/DVD ภาพ+วีดีโอการดำเนินงาน ได้ที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง ผู้ประสานงาน (08 3301 7379)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุป Click!!!


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,014 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้