CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 4


CRR & Choking ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 4
โพสเมื่อ : 23 / 06 / 2017 - 15:56

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด “รุ่นที่ 4“

เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking)

กรุณายืนยันรายชื่อภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์-รุ่นที่- 4 (online)

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,656 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้