สภากาชาดไทยต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์ฯ


สภากาชาดไทยต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์ฯ
โพสเมื่อ : 30 / 06 / 2017 - 16:07

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเยาวชนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จำนวน 13 คน ณ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการเยาวชนฯ ได้เยี่ยมชมกิจการยุวกาชาด แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาชาดและยุวกาชาด รวมถึงประสบการณ์ของการทำงานจิตอาสาของอาสายุวกาชาด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนงู และศูนย์บริการโลหิตเเห่งชาติ สภากาชาดไทยด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

719 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้