อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด


อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 19 / 06 / 2017 - 10:09

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 95 คน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นบทบาทและภารกิจของสภากาชาดไทย ได้แก่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตุ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสวนงู และเวลา 13.00 น. เดินทางไปศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนจิตอาสาเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยในระดับเยาวชนให้มีจิตอาสาพึ่งพาได้ โดยส่งเสริมผู้ร่วมอุดมการณ์ ในการทำงานเป็นทีม ให้เกิดการรวมกลุ่มเยาวชนจิตอาสาซึ่งมีทัศนคติและมุมมองในการวางแผนร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการคล่องตัวในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย และสอดคล้องกับแบรนด์ของสำนักงานยุวกาชาดที่ว่า “Smart Strong Samart (+พึ่งพาได้)” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/TRCYVolunteer


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 2,686 total views,  2 views today