“สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน”


“สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน”
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2017 - 15:58

“สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน”
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.30 น.นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สุพรรณบุรี และนครปฐม ปล่อยขบวน “คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ลงพื้นที่ 6 จังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นางสุนันทา ศรอนุสิน เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาด ได้จัด โครงการ “คาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถนำศักยภาพที่มี นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการปฐมพยาบาล ซึ่งเยาวชนเหล่านั้น เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยชีวิตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน สังคม และ ประเทศชาติต่อไป
โดยกิจกรรมในวันแรกเยาวชนกว่า 300 คน ได้มาเรียนรู้งานจิตอาสาของสภากาชาดไทย พร้อมการฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเรื่องของ CPR และการสำลัก จากนั้นจะเป็นกิจกรรม Land of Help เมืองแห่งการช่วยเหลือ ในเรื่องของการปฐมพยาบาลและจิตอาสา เป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง หากเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ อาทิ ภาวะหมดสติ การชัก ภาวะเลือดออก กระดูกหัก จะทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไร ?
กิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คาราวานจิตอาสา จะกระจายกำลังอาสายุวกาชาดไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ตรงตามความต้องการของผู้รับ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” พร้อมกันทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ สายที่ 1 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สายที่ 2 โรงเรียนวัดคูบัว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สายที่ 3 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สายที่ 4 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สายที่ 5 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพให้กับเด็กและประชาชน การสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน จัดห้องพยาบาล มอบตู้ยา ปรับแต่งภูมิทัศน์โรงเรียน จัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ และ แปลงผักพืชสวนครัว

สามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ :https://www.facebook.com/pg/TRCYVolunteer/photos/?tab=album&album_id=1487972017934420


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 389 total views,  1 views today