ยืนยันรายชื่อ “โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน


ยืนยันรายชื่อ “โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2017 - 15:43

โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน วันที่ 22-23  กรกฎาคม2560 ณ The pine resort จ.ปทุมธานี

***โปรดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น***

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

  1. ตรวจสอบลำดับรายชื่อชองท่าน
  2. กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วน
  3. เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกคาราวาน

ตรวจสอบรายชื่อ Click!!!!

กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วน Click!!!!


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,376 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้