ยืนยันรายชื่อ “โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน


ยืนยันรายชื่อ “โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2017 - 15:43

โครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน วันที่ 22-23  กรกฎาคม2560 ณ The pine resort จ.ปทุมธานี

***โปรดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น***

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

  1. ตรวจสอบลำดับรายชื่อชองท่าน
  2. กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วน
  3. เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกคาราวาน

ตรวจสอบรายชื่อ Click!!!!

กรอกแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ให้ครบถ้วน Click!!!!


2,196 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้