เปิดรับเพิ่มเติม !!!! อบรม CPR & Choking รุ่น 5 และ รุ่น 6


เปิดรับเพิ่มเติม !!!! อบรม CPR & Choking รุ่น 5 และ รุ่น 6
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2017 - 09:22


           สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ชวนน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี เข้าอบรมอาสายุวกาชาดเรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ การสำลัก (Choking)  พร้อมฝึกปฏิบัติหากพบเหตุการณ์จริง จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

++++ สมัครออนไลน์ คลิ๊กเลย!! ++++

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • การฝึกปฏิบัติจริง !! เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking)
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นได้

รอบของการอบรม มีจำนวน 6 รุ่น ดังนี้

 

รุ่นที่ 5  วันที่   3  สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 6  วันที่   4  สิงหาคม 2560

 

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,786 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้