อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร


อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ : 13 / 07 / 2017 - 09:35

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มอบหมายให้นางสาวเมธิณี จงศรี และนายธัชตะวัน เกษกานดา เป็นวิทยากรในการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560  ณ สวนปาล์ม เฮลตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,163 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้