คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดให้การต้อนรับ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ


คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดให้การต้อนรับ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2017 - 15:31

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลลวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดให้การต้อนรับ   ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด ปทุมวัน กรุงเทพฯ


1,172 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้