คณะผู้แทนยุวกาชาดจากสภากาชาดไทยญี่ปุ่น สาขามิยากิ เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย


คณะผู้แทนยุวกาชาดจากสภากาชาดไทยญี่ปุ่น สาขามิยากิ เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 22 / 08 / 2017 - 09:20

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนยุวกาชาดจากสภากาชาดไทยญี่ปุ่น สาขามิยากิ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 1 คน ครูผู้นำ 4 คน และสมาชิกยุวกาชาดจำนวน 9 คน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ซึ่งมีกำหนดเยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทยระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2560


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,084 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้