ใช้สิทธิ์ของท่านแล้วหรือยัง?


ใช้สิทธิ์ของท่านแล้วหรือยัง?
โพสเมื่อ : 18 / 09 / 2017 - 15:18

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรม ในวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งเมื่อใกล้ถึงกำหนด ทางสำนักงานยุวกาชาด ได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หรือท่านใดยังทำผลงานไม่ครบ อย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านนะค่ะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  0 2252 5002 – 3 กด 1  

 


1,176 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้