ใช้สิทธิ์ของท่านแล้วหรือยัง?


ใช้สิทธิ์ของท่านแล้วหรือยัง?
โพสเมื่อ : 18 / 09 / 2017 - 15:18

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรม ในวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งเมื่อใกล้ถึงกำหนด ทางสำนักงานยุวกาชาด ได้มีหนังสือแจ้งเรียนเชิญผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หรือท่านใดยังทำผลงานไม่ครบ อย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านนะค่ะ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  0 2252 5002 – 3 กด 1  

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,340 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้