ต้อนรับคณะผู้แทนสภากาชาดภูฎาน ในโอกาส ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของสภากาชาดไทย


ต้อนรับคณะผู้แทนสภากาชาดภูฎาน ในโอกาส ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 27 / 09 / 2017 - 11:11

วันที่ 27 กันยายน 2560  นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภากาชาดภูฎาน ในโอกาส ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของสภากาชาดไทย และร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจการของสภากาชาด ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,141 total views,  1 views today