็Hello volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)


็Hello volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)
โพสเมื่อ : 21 / 12 / 2017 - 16:02

วันที่ 16- 17  ธันวาคม 2560 สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการ Hello volunteers (อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีการสร้างเสริมกระบวนการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด อาทิ ความรู้เรื่องกาชาดสากล กาชาดไทย ควบคู่กับความสนุกสนานและสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกระบวนการกลุ่ม


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,343 total views,  1 views today