อบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาดรุ่นที่ 5


อบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาดรุ่นที่ 5
โพสเมื่อ : 20 / 12 / 2017 - 11:42

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรแกนนำยุวกาชาด รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2560 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 36 คน ณ ห้องจุมภฏ 1 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

986 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้