สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2018 - 14:47

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทาน ยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พร้อมด้วยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมอบเข็ม โล่รางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยุวกาชาดจำนวน 159 รางวัล ได้แก่ เข็มรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จำนวน 10 รางวัล เข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด จำนวน 36 รางวัล โล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 96 รางวัล รางวัลวทัญญุตา จำนวน 2 รางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดไทย จำนวน 15 รางวัล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,267 total views,  1 views today