อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันคล้านวันสถาปนายุวการชาดไทยครบ 96 ปี


อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันคล้านวันสถาปนายุวการชาดไทยครบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 23 / 01 / 2018 - 16:36

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี โดยเยาวชนจิตอาสาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 96 คน ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ในพระอุปถัมภ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

ภายใต้โครงการ “Volunteers in Action 2018” เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการธำรงรักษาซึ่งคุณความดีและพลังของตนในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเยาวชนจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลผู้ป่วย ออกบัตรแยกประเภทผู้ป่วยตามสิทธิ วัดความดัน และชั่งน้ำหนัก โดยอาสายุวกาชาดทั้ง 96 คนเข้าร่วมทำงานจิตอาสาในหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย ได้แก่

 1. ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 4. ศูนย์ดวงตา
 5. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

 

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 3,619 total views,  1 views today