ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด (Road Safety) ช่วงเทศกาลปีใหม่


ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด (Road Safety) ช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 03 / 01 / 2018 - 10:14

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานยุวกาชาดจัดโครงการ ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด โดยมีอาสายุวกาชาด

ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย ตามจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร (หัวลำโพง) , อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ถนนพระราม 2 (ขาออก) หน้าสถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดสมุทรสาคร และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

เพื่อออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สร้างความตระหนักให้เกิดแก่ชุมชนและสังคมมีส่วนในการช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

900 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้