Blog Post Image: เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เข้าพบนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561