วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ จำนวน 250 คน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ จำนวน 250 คน
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2018 - 12:17

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมในโครงการ เพื่อนเยาวชนจิตอาสา (Youth Volunteer Partnership) ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ เพื่อขยายภาคีความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจิตอาสา ร่วมกับสภากาชาดไทย แก่เยาวชนระดับ ม.1-ม.5 จำนวน 250 คน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,493 total views,  1 views today