ขยายเวลา !!!!! เฟ้นหา เยาวชนจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำอาสายุวกาชาด


ขยายเวลา !!!!! เฟ้นหา เยาวชนจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 22 / 02 / 2018 - 16:24

ขยายเวลา!!!!

ขยายเวลาเฟ้นหา เยาวชนจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำอาสายุวกาชาด ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

ในโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

>> คุณสมบัติ <<
– เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี
– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
– สามารถเข้าค่ายได้ (3 วัน 2 คืน)
– รักในการให้ ่ชอบในการช่วยเหลือ

ผู้ที่จะเข้าร่วมค่ายฯ จะต้องปฏิบัติได้ทั้ง 3 Step ดังต่อไปนี้

>> Step : 1 <<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 มีนาคม 2561

>> Step : 2 <<
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

>> Step : 3 <<
เข้าค่ายอบรมแกนนำรวมพลคนมีดี
วันที่ 23-25 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ลงทะเบียนออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด)
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd-JOv2686SRE_ur7…/viewform
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,135 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้