Blog Post Image: บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาขาดไทย เพื่อเฟ้นหาจิตอาสา ร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี