สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”
โพสเมื่อ : 07 / 03 / 2018 - 14:02

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”

ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด จัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การบริหารชมรมฯ สามารถนำเทคนิค วิธีการ และกระบวนการไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมได้

โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

การจัดอบรมเป็นลักษณะอยู่ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน  ** อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ( ยกเว้นค่าเดินทาง เบิกจากต้นสังกัดของหน่วยงาน) สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่ 02-252 5002-3 กด 1 ฝ่ายวิชาการ

***หากท่านใดสนใจ ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในใบสมัคร ด้านล่างนี้ ส่งมาที่: wichakan0504@gmail.com หรือ fax ที่ 02 2525004  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,850 total views,  1 views today