เตรียมลุ้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี วันที่ 23-25 มีนาคม 2561


เตรียมลุ้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี วันที่ 23-25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 05 / 03 / 2018 - 14:54

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2561  เพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ. ฉะเชิงเทรา

**ทั้งนี้ ขอแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลคนมีดีทุกท่าน หากยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมโครงการฯตามวัน เวลา สถานที่ ที่แจ้งข้างต้น เนื่องจากสภากาชาดไทยได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานจากเงินบริจาค ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการ ถือว่าท่านได้ทำความเสียหายต่อสภากาชาดไทยอย่างมาก จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,475 total views,  2 views today