ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โพสเมื่อ : 02 / 03 / 2018 - 16:20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2561 สถานที่สอบสัมภาษณ์

“กรณีไม่มีชื่อในประกาศ”
1.ผู้ที่ผ่านการอบรม newgen volunteers หรือ hello volunteers  สามารถลงชื่อได้ในกลุ่ม lineของตนเองได้เลย
2.กลุ่มอื่นๆ(CPR ,คาราวานจิตอาสา,road safety ,อาสาสมัครสภากาชาดไทย,ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน) สามารถสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มีนาคม 61 ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 4 ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน และห้องประชุม 2 – 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

สอบถามเพิ่มเติม: พี่กุ้ง 089-163-2541 พี่คม 093-089-2030

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 4 มี.ค.61 Click!!!

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายแกนนำรวมพลคนทำดี วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 Click!!!

**หมายเหตุ** ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สามารถทำรู้จักกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E- Learning https://thaircy.redcross.or.th/e-learning/?redirect=0


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4,453 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้