สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”
โพสเมื่อ : 07 / 03 / 2018 - 14:02

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้ว ส่งที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วม”โครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด”

ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด จัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การบริหารชมรมฯ สามารถนำเทคนิค วิธีการ และกระบวนการไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมได้

โครงการฯ ดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

การจัดอบรมเป็นลักษณะอยู่ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน  ** อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ( ยกเว้นค่าเดินทาง เบิกจากต้นสังกัดของหน่วยงาน) สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่ 02-252 5002-3 กด 1 ฝ่ายวิชาการ

***หากท่านใดสนใจ ดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในใบสมัคร ด้านล่างนี้ ส่งมาที่: wichakan0504@gmail.com หรือ fax ที่ 02 2525004  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 


1,489 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้