รับสิ่งของบริจาคร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี


รับสิ่งของบริจาคร่วมโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี
โพสเมื่อ : 08 / 03 / 2018 - 15:42

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจัดโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี ระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแบ่งปันสิ่งของให้แก่น้องๆ ชั้นประถม โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อน้องๆ ดังนี้
1. อุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ คราด จอบ เสียม บัวรดน้ำ
2. อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ โต๊ะตีปิงปองพร้อมอุปกรณ์ ไม้แบดพร้อมลูก ลูกบอล
3. อุปกรณ์ทำความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผ้าขี้ริ้ว
4. ตู้ยา+ยาสามัญประจำบ้าน +ฟูกที่นอนสำหรับเด็กที่ไม่สบาย
5. ชุดนักเรียน ได้แก่ เสื้อ กางเกงสีน้ำตาล กระโปรงสีน้ำเงิน ถุงเท้า รองเท้านักเรียนชาย สีน้ำตาล รองเท้านักเรียนหญิงสีดำ

จัดส่งสิ่งของสนับสนุนมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 มีนาคม  2561  โดยระบุว่า “สิ่งของสนับสนุนโครงการแกนนำรวมพลคนมีดี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-2525002-3 หรือ พี่กุ้ง 089-163-2541


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,562 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้