อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6


อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6
โพสเมื่อ : 13 / 03 / 2018 - 11:42

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการอบรม
อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษามาจากทั่วทุกภูมิภาค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 107 คน

สามารถชมภาพฉบับเต็มได้ที่ : Fanpage Facebook  อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

776 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้