โครงการ Volunteers in Action 2018


โครงการ Volunteers in Action 2018
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 10:10

 

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561  เยาวชนจิตอาสาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน จาก 11 สถาบัน จาก โครงการ Volunteers in Action 2018 เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจในฐานะเยาวชนจิตอาสาและอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้แก่ การวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก กรอกข้อมูลผู้ป่วย กดบัตรคิวแยกตามสิทธิผู้ป่วย ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นและและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,932 total views,  1 views today