รับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา ร่วมโครงการสร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย


รับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา ร่วมโครงการสร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 10:13

ร่วมสร้างจิตอาสา กับสภากาชาดไทย
รับสมัคร!! เยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15-25 ปี

> สร้างแรงบันดาลใจปลุกจิตอาสาในตัวคุณ
> ร่วมฟังประสบการณ์จากเยาวชนต้นแบบของสภากาชาดไทย
> ฟังเรื่องราวของผู้ให้สู่ผู้รับ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ดวงตา โลหิต

ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีให้เลือก 4 รอบดังนี้
> วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น.
> วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น.
> วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น.
> วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น.

==========================================
สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์
(พร้อมติดตามการประกาศรายชื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ที่ Thaircy.redcross.or.th)

สมัครออนไลน์ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf3f57Mfy5ntA6l4w…/viewform
==========================================
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4,147 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้