ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ


ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ
โพสเมื่อ : 23 / 04 / 2018 - 17:19

ขออนุญาตเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย  จาก 4 รอบ เหลือ วันที่ 27 เมษายน 2561 เพียงรอบเดียวเท่านั้น!!!
***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสำรองที่นั่ง ผ่านทาง QR Code***

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม  ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

 

ตรวจสอบรายชื่อ Click!!!! 

 


1,146 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้