ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ


ประกาศ!!! เปลี่่ยนแปลงกำหนดการ
โพสเมื่อ : 23 / 04 / 2018 - 17:19

ขออนุญาตเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย  จาก 4 รอบ เหลือ วันที่ 27 เมษายน 2561 เพียงรอบเดียวเท่านั้น!!!
***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสำรองที่นั่ง ผ่านทาง QR Code***

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม  ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

 

ตรวจสอบรายชื่อ Click!!!! 

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,320 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้