บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 14:57

นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในโครงการอบรมวิทยากร เนื่องในวาระ 8 รอบ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีเปิด และ นายกีรติ กุลบุตร ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีปิด


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,856 total views,  3 views today