บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 14:57

นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในโครงการอบรมวิทยากร เนื่องในวาระ 8 รอบ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีเปิด และ นายกีรติ กุลบุตร ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีปิด


847 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้