บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 14:57

นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในโครงการอบรมวิทยากร เนื่องในวาระ 8 รอบ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีเปิด และ นายกีรติ กุลบุตร ผอ.กศน.อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานพิธีปิด


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,079 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้