โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด


โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 05 / 2018 - 09:18

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด ให้แก่เยาวชนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยได้รับเกียรติจากคุณธนญชัย ศรศรีวิชัย Film Director ผู้กำกับภาพยนต์โฆษณาอันดับ 1 ของโลก บริษัทฟีโนมีน่า จำกัด มาเสวนาในหัวข้อ “ฅนสร้างเรื่อง” และคุณเอกราช รักวนัส วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ มาให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาดในครั้งนี้ด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

838 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้