พลังอาสายุวกาชาดทำกิจกรรม “สร้างฝาย ปันสุข” ณ จังหวัดกาญจนบุรี


พลังอาสายุวกาชาดทำกิจกรรม “สร้างฝาย ปันสุข” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2018 - 14:35

สำนักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทย นำพลังอาสายุวกาชาดกว่า 200 คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ “สร้างฝาย ปันสุข” ในวันที่ 26-27  พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม สำนักงานยุวกาชาดจึงนำอาสายุวกาชาดลงพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ สร้างฝาย ปันสุข ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดความรักในชุนชน และแผ่นดินเกิด ร่วมกันฟื้นฟู  คืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้กลับคืนมาดังเดิม  กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทำการสร้างฝาย 2 ชนิด ได้แก่ ฝายคอกหมู ฝายหินซ้อน และจัดทำโป่งเทียม พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเครือข่ายของชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จากหลายสถาบันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จากนั้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 อาสายุวกาชาดจะไปทำกิจกรรม   “น้องสอนพี่”และ”พี่สอนน้อง” ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากน้องในเรื่องงานฝีมือ การทำเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเช้า และภาคบ่ายเป็นการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้น้อง ๆ ตามความเหมาะสมตามวัย อาทิ เรื่องสำลัก พิษจากสัตว์ และบาดแผล เป็นต้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก(มูลนิธิเด็ก) สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และน้อง ๆ อาสายุวกาชาด ที่เป็นแกนนำจากส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการ

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

823 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้