โครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย”


โครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย”
โพสเมื่อ : 25 / 06 / 2018 - 15:15

นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย” โดยนาง
สุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีเยาวชนจาก 17 สถาบัน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยเป็นความร่วมมือของ สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เยาวชน ตระหนักในการเป็นจิตอาสา และมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปัน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ให้ยั่งยืนสืบไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,708 total views,  1 views today