โครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย”


โครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย”
โพสเมื่อ : 25 / 06 / 2018 - 15:15

นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างจิตอาสา สภากาชาดไทย” โดยนาง
สุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีเยาวชนจาก 17 สถาบัน 1,500 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยเป็นความร่วมมือของ สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เยาวชน ตระหนักในการเป็นจิตอาสา และมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปัน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ให้ยั่งยืนสืบไป


1,133 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้