พลังอาสายุวกาชาดในงาน Young Crenoactive Awards 2018


พลังอาสายุวกาชาดในงาน Young Crenoactive Awards 2018
โพสเมื่อ : 28 / 09 / 2018 - 12:34

วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น.นายเตช  บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้แก่อาสายุวกาชาด ในงาน Young  Crenoactive Awards 2018  ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดงาน Young Crenoactive Awards 2018 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด เพื่อนำเสนอผลงานดีเด่นของเยาวชนด้านการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับจิตอาสาและเครื่องหมายกาชาด ซึ่งแสดงถึงความ Creative
  2. โครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมที่แต่ละสถานศึกษาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งแสดงถึงความ Innovative
  3. โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 3 เพื่อเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking)             ซึ่งแสดงถึงความ Active จึงเป็นที่มาของชื่องาน Young  Crenoactive Awards 2018  ในวันนี้

 

การมอบโล่รางวัลครั้งนี้ เป็นการต่อยอดของกิจกรรมอาสายุวกาชาด จาก โครงการ Young PR Club คือการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และโครงการ “อาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย” Innovation for older persons คือ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อผู้สูงอายุ  ภายในงาน ยังจัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) มาจัดแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของอาสายุวกาชาด ให้เป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานยุวกาชาดยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มาวาดภาพชื่อ “ธรรมชาติ คุณค่า ความงดงาม” เป็นการสื่อถึงเรื่องราวของต้นไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนพลังของอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ และที่สำคัญในภาพนี้ยังมีภาพนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ที่เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในภาพอีกด้วย

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,009 total views,  1 views today