ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU)


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU)
โพสเมื่อ : 19 / 09 / 2018 - 14:40

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 33

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการลงนามฯ ร่วมกับ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ทั้งนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบจิตอาสาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งร่วมดำเนินภารกิจของอาสายุวกาชาดให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 

 

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,032 total views,  1 views today