ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 18 / 10 / 2018 - 14:13

ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

ซึ่งจะได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปริ๊นซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,078 total views,  1 views today