พิธีประกาศผล กุลบุตรและกุลธิดากาชาดประจำปี 2561


พิธีประกาศผล กุลบุตรและกุลธิดากาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2018 - 11:10

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตําแหน่ง กุลบุตรและกุลธิดากาชาด รวมถึงรางวัลพิเศษ Smart, Strong, Samart ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลการตัดสินโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561

รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายณัฏฐพันธ์ แสงคำ หมายเลข 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส หมายเลข 32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายศรัณญ์ โรจนบุรานนท์ หมายเลข 59
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รางวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาวปภาวรินท์ ณ พัทลุง หมายเลข 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล
รางวัล “Smart” ได้แก่
นายที คงประดิษฐ หมายเลข 89
บริษัท ไบเทค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รางวัล “Strong” ได้แก่
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง หมายเลข 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล “Samart” ได้แก่
นายภัทระ เอี้ยงทอง หมายเลข 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,166 total views,  2 views today