สภากาชาดไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประจ าปี 2561 ณ สวนลุมพินี


สภากาชาดไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประจ าปี 2561 ณ สวนลุมพินี
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2018 - 11:30

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำคณะจัดงานกาชาด คณะกุลบุตร กุลธิดากาชาด และ พิธีกร ผู้ประกาศ นักแสดง อาทิ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ชลรัศมี งาทวีสุข, พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ซึ่งงานกาชาดถือเป็น หัวใจสำคัญของการระดมทุนเพื่อหารายได้ของสภากาชาดไทย ด้วยการบอกเล่าที่มากว่า 125 ปี สภากาชาดไทย ความสำคัญของการจัดงาน และกิจกรรมพิเศษภายในงาน ทั้งนี้ ได้เชิญชวนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมหยอดตู้บริจาคเงินที่จัดทำเป็นพิเศษ เพื่อแสดงถึงภารกิจของสภากาชาดไทยทั้ง 4 ด้าน ที่ขับเคลื่อนด้วย น้ าใจไมตรีของประชาชนชาวไทยทุกคน งานกาชาดประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 -22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

570 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้