คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาดร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2561


คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาดร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 07 / 11 / 2018 - 11:39

คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาดร่วมแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี 2561 “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ ที่งดงาม” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งงานกาชาดประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 -22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

660 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้