โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 24 / 12 / 2018 - 13:58

โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา  สภากาชาดไทย”รูปแบบการสัมมนาจะเป็นการแนะนำรายละเอียดในระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทย หรือระบบ VTRIS ซึงเป็นระบบการจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถเลือกประเภทอาสาสมัครได้เหมาะสมกับสถานการณ์  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมอาสายุวกาชาดที่มาร่วมจัดนิทรรศการ การเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของสำนักงานยุวกาชาด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจากชมรมอาสายุวกาชาดที่เคยได้รับรางวัล และชมรมที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ให้ชมรมอาสายุวกาชาดได้วางแผนการบริหารชมรมฯ ของตนเอง และแผนการทำงานร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและสภากาชาดไทยได้ต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,205 total views,  1 views today