สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดอบรมอาสายุวกาชาด พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดอบรมอาสายุวกาชาด พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 16 / 01 / 2019 - 10:27

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมอาสายุวกาชาด สร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตบริการ บำเพ็ญประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคมบาง อ.เมืองจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด จัดอบรมอาสายุวกาชาด พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ แก่เยาวชนกว่า 123 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความสามัคคีในหมู่คณะ มีมนุษยธรรม มีจิต อาสา โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เจ้าภาพร่วมส่งทีมวิทยาจารย์ให้การอบรมในครั้งนี้ด้วย

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

607 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้